• پشتیبانی: 8647 - 269 - 0914

جستجو در آگهی 90                    search-in-siteنتایج جستجو برای «چسب بلوک هبلکس»

تهران

چسب بلوک هبلکس، چسب بتن هوادار، چسب سیمانی، چسب سیمانی ، چسب بتن، ملات بتن، ملات هبلکس، ملات آماده، ملات خشک چسب بلوک هبلکسNAC چسب بلوک CLC

مشاهده
تهران

چسب سیمانی پلیمری هبلکس-چسب مخصوص بلوک هبلکس

مشاهده
تهران

چسب مخصوص بلوک هبلکس توسط اغلب تولیدکنندگان این نوع بلوک درکیسه های25کیلوگرمی همراه با بلوک عرضه میشود

مشاهده