نتایج جستجو برای «معدن طلا»

ایران

مشارکت در معدن طلا در شهرستان نیشابور باآنالیزppm7حداقل سرمایه گذاری 1/5 میلیارد - بازگشت سرمایه 3 ماه اطلاعات بیشتر شرکت ایده پردازان کسب وکا...

مشاهده
ایران

(( گروه سرمایه گذاری پروژه ))• خریدار انواع معدن به صورت فعال و غیر فعال با پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن• آماده سرمایه گذاری...

مشاهده