نتایج جستجو برای «خرید معدن»

ایران

(( گروه سرمایه گذاری پروژه ))• خریدار انواع معدن به صورت فعال و غیر فعال با پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن• آماده سرمایه گذاری...

مشاهده