نتایج جستجو برای «ترجمه همزمان»

ایران

ترجمه به کلیه زبانهای دنیا -ترجمه فوری- دفتر ترجمه رسمی در پاسداران

مشاهده
ایران

دستگاه ترجمه همزمان ارزان و مترجم همزمان همایش و مترجم زبان و مترجم همراه و تورگاید

مشاهده
ایران

ترجمه کلیه متون تخصصی و عمومی فرانسه به فارسی و بالعکس و تدریس خصوصی زبان فرانسه و مهاجرت توسط کارشناس ارشد مترجمی زبان فرانسه از دانشگاه تربیت ...

مشاهده