تبلیغات و آگهی های عادی گروه پزشکان
تهران

درمان لیزری بیماری های مقعدی مثل بواسیر، کیست مویی، شقاق و فیستول با لیزر بهترین راه بدون درد و خونریزی و سرپایی برای درمان بیماریها

مشاهده
تهران

لوپ مخصوص کاشت مو دارای منیع نور سرد بزرگنمایی 7 تا 40 برابر

مشاهده