۷ هزار جراحی در 4 سال (1398)

1398/09/17 136

7 هزار عمل جراحی موفقت آمیز تنها در 4 سال.» این عملکرد مردی 34 ساله است که می‌خواهد آقای جراحی ایران شود؛ عمل‌های موفقیت آمیزی که توسط یک عکاس حرفه‌ای هم عکاسی شده است.

مشاهده ادامه
صفحه1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی