40 مورد برای معافیت پزشکی

40 مورد برای معافیت پزشکی

بازدید: 153    انتشار: 1396/11/15    کد مطلب: 4161    دسته بندی: لیست مطالب


40 مورد برای معافیت پزشکی


معافیت پزشکی و چند و چون گرفتن آن یکی از دغدغه‌های اصلی برخی از جوانان مشمول خدمت سربازی است. سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا برخی سوال و جواب‌هایی که مشمولان خدمت سربازی درباره معافیت سربازی دارند را منتشر کرده است. پرسش و پاسخ‌های رایج زیر درباره این نوع معافیت است…

1. اقدام اولیه مشمولان متقاضی معافیت پزشکی چیست؟

2. مشمولی توسط پزشک اولیه معاینه و سالم تشخیص داده شده آیا می‌تواند به نظر پزشک اولیه اعتراض کند؟

3. مشمول متقاضی معافیت پزشکی آیا می‌تواند در خلال رسیدگی انصراف دهد؟

4. مشمولی به علت بیماری چشم در شورای پزشکی سرباز شناخته می‌شود و از طرفی دارای بیماری ارتوپدی نیز است آیا می‌تواند برای بیماری دوم اقدام کند؟

5. میزان ضعف بینایی چشم برای مشمولان عادی و دیپلم چند دیوپتراست؟

6. آیا مشمولان حین تحصیل می‌توانند تقاضای معافیت پزشکی کنند؟

7. آیا مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد لازم است برگ واکسیناسیون را نیز تکمیل کند؟

8. مشمولی در شورای پزشکی معاف شناخته نمی‌شود. آیا می‌تواند به رای شورا اعتراض کند؟

9. مشمولی حین خدمت تقاضای معافیت پزشکی می‌کند آیا می‌تواند از طریق معاونت وظیفه عمومی اقدام کند؟

10. اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟

11. چنانچه مشمولی به صورت بالینی در شورای پزشکی معاینه شده باشد می‌تواند به نظر شورا اعتراض کند؟

12. در صورت اعتراض مشمول به رأی شورای پزشکی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

13. چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آیا می‌تواند باز هم به رأی شورا اعتراض کند؟

14. آیا مشمول می‌تواند به رأی شورای عالی پزشکی اعتراض کند؟

15. چنانچه مشمولی قبل از اعزام به خدمت در شورای عالی سرباز شناخته شود آیا در صورت تشدید بیماری می‌تواند درخواست معافیت پزشکی کند؟

16. مشمولین گروه پزشکی (دکتری) در چه صورتی معاف دائم شناخته می‌شوند؟

17. سربازی حین خدمت دچار شکستگی پا می‌شود و برای وی 2 ماه استراحت پزشکی تجویز می‌شود. آیا این مدت 2 ماه جزو خدمت وی محسوب می‌شود؟

18. اظهارنظر در خصوص تشخیص نیازمند به مراقب و نگهداری بستگان توسط چه مرجعی صورت می‌گیرد؟

19. آیا سربازی که به موجب خدمت به علت بیماری یا نقص عضو معاف می‌شود در شمول بیمه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد؟

20. قد مشمولی کمتر از 150 سانتی‌متر است آیا در شمول معاف دائم قرار دارد؟

21. مشمولی دارای بیماری «واریکوسل گرید 3» آیا در حد معافیت دائم است؟

22. مشمولی مبتلا به بیماری «ژنووارم» است. در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

23. چنانچه بیماری «ژنووارم کمتر از 10 سانتی‌متر» باشد چه رأیی توسط شورای پزشکی صادر می‌شود؟

24. وضعیت مشمول مبتلا به پارگی یک رباط و پارگی منیسک چگونه خواهد بود؟

25. چنانچه مشمولی 2 «رباط» و «منیسک» وی دچار پارگی شده باشد چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

26. مشمولی مبتلا به «صافی کف پا» در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

27. مشمولی دچار قطع شست در یک پا، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟

28. مشمولی 3 انگشت کامل از یک پایش قطع شده است چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟

29. بند اول 4 انگشت مشمولی قطع شده، چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می‌کند؟

30. وضعیت خدمتی مشمول دارای مدرک تحصیلی دیپلم با ضعف بینایی مجموع دو چشم بیش از 8 دیوپتری چگونه است؟

31. مشمول دارای مدرک تحصیلی لیسانس با چه شماره چشمی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

32 مشمولی در خارج از کشور سکونت دارد آیا می‌تواند در کشور محل سکونت تقاضای معافیت پزشکی کند؟

33. مشمولی دارای کارت معافیت پزشکی در چه صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت کند؟

34. مشمولی که تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را کرده در شورای ویژه ابطال کارت معاف از رزم تشخیص داده می‌شود. آیا می‌تواند به خدمت اعزام شود؟

35. مشمولی دارای کارت معافیت دائم پزشکی آیا در زمان جنگ یا بسیج همگانی به خدمت احضار می‌شود؟

36. مشمولی دچار کوتاهی پا در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

37. مشمولی دچار اضافه وزن در چه صورتی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد؟

38. مشمولی مبتلا به بیماری فتق که عمل جراحی شده آیا در شمول معافیت قرار دارد؟

39. آیا وجود غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی می‌شود؟

40. مشمولی متقاضی معافیت کفالت در معاینه پزشک اولیه بیمار تشخیص داده می‌شود. وضعیت وی چگونه خواهد بود؟

جواب

1. مراجعه به دفاتر پلیس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر پلیس+10 مربوط.

2. در صورت داشتن بیماری می‌تواند اعتراض کند.

3. تا طرح پرونده در شورای پزشکی مشمول حق انصراف ندارد.

4. چنانچه پرونده مشمول براساس بیماری ارتوپدی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، می‌تواند اقدام کند.

5. مجموع دیوپتر هر دو چشم باید بیش از 8 دیوپتری باشد.

6. مشمولان تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارند نمی‌توانند از معافیت پزشکی برخوردار شوند

7. مشمولی که تقاضای معافیت پزشکی را دارد نیز باید برگ واکسیناسیون را تکمیل کند

8. بله، مشمول می‌تواند به رای شورای پزشکی اعتراض کند که در این صورت پرونده حسب مورد در شورای پزشکی یا شورای عالی پزشکی رسیدگی می‌شود.

9. خیر، فقط از طریق یگان خدمتی باید به وضعیت جسمی و روانی وی رسیدگی شود.

10. اظهارنظر در مورد معافیت پزشکی مشمول توسط شورای پزشکی صورت می‌پذیرد.

11. بله، در این صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

12. چنانچه مشمول به صورت بالینی در شورا معاینه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به رأی شورا مشمول حسب معاینه تخصصی به بیمارستان معرفی و سپس پرونده وی مجددا در همان شورا مطرح می‌شود.

13. بله، در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می‌شود.

14. خیر، زیرا رأی شورای عالی پزشکی قطعی و لازم‌الاجراست.

15. خیر، باید به خدمت اعزام شود و در صورت تشدید بیماری از طریق یگان خدمتی در خصوص معافیت اقدام کند.

16. در صورتی که به علت بیماری قادر به انجام حرفه طبابت نباشند، می‌توانند از معافیت دائم برخوردار شوند.

17. خیر، فقط مدت یک ماه استراحت پزشکی جزو خدمت دوره ضرورت محسوب می‌شود.

18. شورای پزشکی وظیفه عمومی.

19. بله، در شمول بیمه نیروهای مسلح قرار می‌گیرد و برای درمان به سازمان و موسسات درمانی دولتی اعزام خواهد شد.

20. بله، چنانچه قد مشمول کمتر از 150 سانتی‌متر باشد در شمول معافیت دائم قرار دارد.

21. بله، چنانچه در معاینه بالینی توسط شورای پزشکی گرید 3، «واریکوسل» اثبات شود در شمول معافیت دائم است.

22. چنانچه فاصله بین زانوها بیش از 10 سانتی‌متر باشد به تشخیص شورای پزشکی معاف دائم شناخته می‌شود.

23. چنانچه فاصله زانوها کمتر از 10 سانتی‌متر باشد با تشخیص شورای پزشکی رأی معاف از خدمات رزمی صادر می‌شود.

24. پس از اخذ نظریه تخصصی پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخیص داده شود که یک رباط و منیسک پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار می‌گیرد.

25. اگر این موضوع در معاینه تخصصی اثبات شود به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.

26. در صورتی که صافی کف پا در حد سخت (Rigid) باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم قرار می‌گیرد.

27. قطع شست در یک پا به تشخیص شورای پزشکی شامل خدمات غیررزمی است.

28. قطع 3 انگشت کامل از یک پا به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم است.

29. در این حالت از آنجایی که بیش از یک انگشت محسوب می‌شود به تشخیص شورای پزشکی در شمول معاف دائم قرار می‌گیرد.

30. در این صورت پس از تایید شورای پزشکی در حد معافیت دائم است.

31. چنانچه مجموع ضعف بینایی هر دو چشم بیش از 10 دیوپتر باشد به تشخیص شورای پزشکی در حد معافیت دائم است.

32. بله، با مراجعه به نمایندگی دولت جمهوری‌اسلامی ایران در کشور محل اقامت می‌تواند خواسته خود را پیگیری کند

33. در صورتی می‌تواند تقاضای ابطال کارت معافیت پزشکی را کند که صحت و سلامت کامل خود را به تایید شورای ویژه ابطال کارت رسانده باشد.

34. خیر، زیرا مشمولی که معاف از رزم تشخیص داده می شود از سلامت کامل برخوردار نیست.

35. بله، در صورت اعتراض حسب مورد پرونده در همان شورا یا شورای‌عالی پزشکی رسیدگی می‌شود.

36. در صورتی که به استناد اسکنوگرام کوتاهی بیش از 3/5 سانتی‌متر باشد با تایید شورای پزشکی معاف دائم شناخته می‌شود.

37. چنانچه اضافه وزن وی در اثر بیماری غدد باشد در صورت تایید شورای پزشکی و نظریه تخصصی در شمول معافیت دائم قرار می‌گیرد.

38. چناچه فتق عمل گردیده باشد در شمول معافیت قرار نمی گیرد. اما اگر بعد از عمل فتق عود کند در شمول معافیت قرار گرفته خواهد شد...

39. خیر، غیبت مانع از رسیدگی به تقاضای پزشکی نمی‌شود.

40. تقاضای کفالت وی بررسی و در صورت عدم صدور رأی معافیت کفالت وضعیت وی از نظر پزشکی مورد معاینه قرار می‌گیرد.

آگهی

آگهی


ارسال نظر
[نظر شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.]
درج آگهی رایگان

سایت آگهی90 یک شتاب دهنده تبلیغاتی میباشد که صرفا جهت نمایش آگهی ها و تبلیغات کاربران فعالیت دارد.در این سایت هیچ گونه خرید و فروش کالا وجود ندارد این سایت جهت تبلیغات کسب و کارهای مختلف , محصولات و خدمات میباشد.

logo-samandehi
تماس با ما
می توانید نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم تماس با ما برای ما ارسال کنید.
ایمیل: info [@] agahi90.ir
پشتیبانی آگهی دهندگان : 3770 - 465 - 0911

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع برعهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های ایرانی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای شتاب دهنده تبلیغاتی آگهی90 محفوظ است وبتینا وبتینا
تصویر آیکن بگراند