• پشتیبانی آگهی دهندگان: 3770 465 0911

okپکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی،پکیج تصفیه فاضلاب  Advertising

همه استان ها

کد آگهی: 78171

تصاویر آگهی

توضیحات آگهی

از تاریخ انقضای این آگهی 371 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.
پکیج تصفیه فاضلاب - پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی – پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی - پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان - پکیج تصفیه فاضلاب انسانی
(زمینه های فعالیت شرکت زرین آب ژرف )
A ـ در رشتـه تصفیـه آب :
* : عناوین دستگاه ها و تجهیزات تصفیۀ فیزیکی ، شیمیایی ، باکتریایی و حذف گازهای محلول در آب برای مصارف صنعتی و انسانی .
1 ـ فیلترهای تحت فشار عمودی ـ تا قطر 300 cm ـ و افقی ـ در اندازه های مختلف ـ با بسترهای کوارتز سیلیسی و انتراسیت ، جهت حذف مواد معلق آب .
2 ـ انواع فیلترهای «کاربن اکتیو» برای حذف بو و طعم آب .
3 ـ طراحی و ساخت فیلترهای «گراویتی» و «مایکرو فیلترها» .
4 ـ انواع «هیدروسایکلونها» در اندازه های مختلف ، جهت جذب و حذف مواد جامد (شن و ماسه) آبها
5 ـ انواع «فلاکولاتورها» (منعقد کننده ها) و «فلاش میکسرها» (همزن های دور تند) .
6 ـ طراحی و ساخت سیستمهای تصفیۀ «شیمی ـ فیزیکی» و اکسلیتورها .
7 ـ طراحی و ساخت «کلاریفایرها» (زلال سازها) و تجهیزات آنها .
8 ـ ساخت انواع دستگاه های «سختیگیر» تبادل یون در سیکل سدیم ، بصورت سیمپلکس (تک ستونی) و دوپلکس (دوستونی) و مجهز به مخازن محلول احیاء کننده رزین و سایر تجهیزات برای جذب نمکهای کلسیم و منیزیم .
9 ـ سیستمهای «دیونایزر» با وسلهای محتوی رزینهای کاتیونی و آنیونی و احیاء شونده در سیکل هیدروژن (اسید و سود کاستیک) ، جهت جذب و دفع تمامی نمکهای اصلی محلول در آب .
10 ـ تهیه ، تجهیز و تحویل دستگاه های آسموس معکوس (R.O.) ، بهمراه تصفیه مقدماتی و تجهیزات کنترلی ، برای تهیه آب فاقد یون (آب مقطر) .
11 ـ ساخت و تجهیز انواع پکیجهای «میکسر ـ فیدر» جهت تهیه و تزریق محلولهای شیمیایی (از جمله محلول هیپوکلریت) به آب .
12 ـ تهیه و تجهیز و نصب و راه اندازی انواع «کلریناتورهای گازی» بهمراه کپسولهای محتوی گاز کلر و سایر تجهیزات جانبی آنها .
13 ـ تهیه و نصب سیستمهای «ازن» و «U.V.» جهت ضد عفونی نمودن آبهای آلوده .
14 ـ طراحی و ساخت دستگاه های حذف گاز اکسیژن محلول در آب (دی اریتورها) .
15 ـ دستگاه های «دگازیفایر» با طرحهای مختلف ، برای حذف گاز CO2 از آب .
16 ـ ساخت میکسرهای استاتیکی .
17 ـ ساخت انواع «تانکهای تحت فشار» و «مخازن» و «وسلهای» صنعتی با ورقهای «Carb. Steel» و «St.Steel» .
18 ـ ساخت و تحویل انواع آب پخش کنهای «P.E.» و «P.V.C.» و «Br.» .
19 ـ تهیه و تحویل انواع رزینهای تبادل یون، سیلیس ، کاربن اکتیو ، کلر ، پلی الکترولیت و سایر مواد ، لوازم و تجهیزات مورد نیاز در صنایع تصفیه آب .
B ـ در رشتـه تصفیـه فـاضـلاب :
* : تصفیه فاضلابهای صنعتی و انسانی (بهداشتی) با تکنیکهای بیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی .
1 ـ طراحی و ساخت پکیجهای فلزی تصفیه فاضلاب ، با روش لجن فعال و هوادهی ممتد .
2 ـ طراحی و ساخت دستگاه های «C.P.I.» و«D.A.F» ، جهت تراپینگ و حذف چربیها و مواد جامد از آب .
3 ـ ساخت و نصب انواع پلهای اتوماتیک «رفت و برگشت» حهت واحدهای «چربیگیر ـ دانه گیر» .
4 ـ طراحی و ساخت دستگاه های فیلتر پرس ـ در ظرفیتهای مختلف ـ جهت تهیه کیکهای قابل انتقال از لجن هضم شدۀ فاضلابها .
5 ـ ساخت و تجهیز انواع پلهای ثابت و نیم پلهای دوار ، با بازوهای لجنروب ، برای« زونهای » ته نشینی سیستمهای تصفیۀ فاضلاب .
6 ـ ساخت و تحویل تجهیزات تیکنرها (تغلیظ کننده های لجن) .
7 ـ طراحی و ساخت انواع آشغالگیرهای دستی و اتوماتیک .
8 ـ ساخت نقاله های هدایت پسماند فاضلابها .
9 ـ ساخت و تحویل پمپهای بادی (Air Lift Pumps) برای انتقال لجن .
10 ـ تهیه و تحویل انواع الکتروپمپهای سانتریفیوژ (افقی و عمودی) ، کف کش (لجن کش) و ... .
11 ـ طراحی و ساخت توربین های هوادهی سطحی (انواع ثابت و شناور) .
12 ـ تهیه ، تجهیز و تحویل انواع «بلوئرها» جهت هوادهی عمقی به فاضلابها . (Delta Blawer & side channel) .
13 ـ طراحی و ساخت انواع دریچه های دستی و اتوماتیک تنظیم جریان در فاضلابها .
14 ـ ساخت و تحویل سرریزهای تناسبی (V Nutchs) ، دیفیوزرهای هوا ، پلاتفرمهای زونهای تصفیه فاضلاب .
15 ـ ساخت و تحویل کلیه تجهیزات مربوط به شبکه ها ، تأسیسات و سیستمهای جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلابها و پسآبها و پسماندهای ناشی از تصفیه .
روشهای تصفیه فاضلاب انسانی:
بطورکلی روشهای تصفیه فاضلاب را می توان به سه دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی نمود.
به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روشهای گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. بنابراین در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روشهای فوق استفاده شود. واحدهای تصفیه بر مبنای اصول کار یک یا ترکیبی از روش های به کار گرفته شده به منظور انجام عملیاتی خاص طراحی میگردند. بر اساس روش های استفاده شده، روش های تصفیه عموماً به دو دسته واحدهای عملیاتی و واحدهای فرآیندی تقسیم می گردند.
۱- روشهای فیزیکی
از جمله روش های معمول تصفیه فیزیکی فاضلاب می توان به سیستمهای آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی، شناورسازی، چربی گیری و فیلتراسیون اشاره نمود.
۲– تصفیه فاضلاب بهداشتی (روش های بیولوژیکی)
به آن دسته از روشهایی که درآنها از فرآیندهای بیولوژیکی برای تصفیه فاضلاب استفاده میشود، روش های بیولوژیکی می گویند. در این روشها میکروارگانیسم ها (بویژه باکتریها) نقش اصلی را در فرآیند تصفیه برعهده دارند چرا که آنها با استفاده ازمکانیسمهای درونی خود مواد آلی موجود در فاضلاب را جذب کرده و از آن برای تولید سلول جدید و کسب انرژی استفاده می کنند.
از آنجاکه سهم عمده ای از آلاینده های فاضلاب را مواد آلی تشکیل می دهند، استفاده از روشهای بیولوژیکی امروزه بطور گسترده ای برای تصفیه فاضلاب ها متداول شده است. روشهای بیولوژیکی قادرند با هزینه ای پایین، طیف گسترده ای از آلاینده ها را مورد تصفیه قرار دهند.
۳- روش لجن فعال با هوادهی گسترده
فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی و مشکلات ناشی از آن اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن میباشد. این تغییرات سبب شده است که میزان لجن دفعی بطور قابل ملاحظه ای کاهش یابد. همچنین پایداری و مقاومت سیستم نسبت به نوسانات کیفی و کمی ورودی افزایش یافته است. انعطاف پذیری و پایداری این سیستم سبب شده است که امروزه در کشور ما بطور گسترده ای از این روش برای تصفیه انواع فاضلاب های بهداشتی و صنعتی استفاده شود.
ملاحظات:
۱- لجن دفعی این روش بسیار کمتر از لجن دفعی روش لجن فعال است.
۲- لجن دفعی کاملا تثبیت شده بوده و نیاز به هضم ندارد.
۳- این سیستم نسبت به تغییرات کیفیت فاضلاب و همچنین حجم فاضلاب ورودی روزانه مقاوم است.
۴- توصیه می گردد که برای تصفیه فاضلاب های بهداشتی از این روش استفاده گردد.
۵- چنانچه فاضلاب حاوی مواد سمی و شیمیایی با مقادیر بالا نباشد، این روش بطور موثری قابلیت کاربرد را برای تصفیه فاضلاب دارد.
۶- استفاده از این روش برای ظرفیتهای ۳۰۰-۱۰ مترمکعب در روز بصورت پکیج فلزی و برای ظرفیتهای بالاتر بصورت بتنی پیشنهاد می گردد.
۷- همانند روش لجن فعال به تجهیزات هوادهی نیاز دارد.
۴- فرآیند Integrated Fixed-film Activated Sludge) IFAS)) در فرایند IFAS از تلفیق رشد چسبیده و معلق میکروبی بصورت همزمان استفاده می گردد. سیستمهای IFAS مزایای گسترده تر ی را نسبت به فرایندهای متداول لجن فعال (سیستم های دارای رشد معلق ) دارا هستند. این سیستم ها علاوه بر مقاومت بالا در برابر شوک های بارگذاری آلی و هیدرولیکی انعطاف پذیری و قدرت تصفیه بیشتری را دارا می باشند. مزایای ذکر شده در فوق با تعبیه مدیاهای مناسب در درون حوضچه هوادهی لجن فعال حاصل می گردد. ( با قرار گرفتن مدیا در داخل حوضچه هوادهی لجن فعال، زیست توده بیشتری تشکیل می گردد). (بدون آنکه سبب افزایش بارگذاری جامدات به حوضچه ته نشینی بگردد). در این حالت بدون نیاز به افزایش بخش سازه ای و تنها با افزایش مدیا و تغییر میزان هوادهی میزان بارگذاری آلی و هیدرولیکی به واحدهای لجن فعال افزایش می یابد. در واقع در این سیستمها زیست توده متصل به مدیا مسب افزایش راندمان عملکرد تصفیه فاضلاب می گردد. از طرفی با افزایش زیست توده مقاومت فرایند در برابر شوکهای بارگذاری آلی و هیدرولیکی افزایش می یابد.
۵- روشهای شیمیایی
در روشهای شیمیایی فرآیند جداسازی یا تبدیل مواد آلاینده، به کمک افزودن موادشیمیایی و در نتیجه واکنشهای شیمیایی مواد صورت می گیرد. پیچیدگی در این فرآیندها به مراتب بیش از روشهای فیزیکی می باشد. همین پیچیدگی سبب دشواری نسبی در بهره برداری از روشهای شیمیایی می گردد. از این رو تا حدامکان سعی می شود که کمتر از روشهای شیمیایی در سیستم تصفیه استفاده شود. به علاوه هزینه خرید و نگهداری مواد شیمیایی مورد نیاز در برخی موارد مانع بزرگی در کاربرد فرآیندهای شیمیایی است. روشهای ترسیب شیمیایی (انعقاد و لخته سازی) و گندزدایی با کلر وترکیبات آن جزء مهمترین روشهای شیمیایی مورد استفاده در تصفیه فاضلاب محسوب می گردند.
گروه صنعتی کارپرن با توجه به نوع و مشخصات فاضلاب ورودی توانایی طراحی و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی به روش های مختلف به شرح ذیل را دارد:
پکیج تصفیه فاضلاب به روش فرآیند هوادهی گسترده (Extended Aeration Package)
پکیج تصفیه فاضلاب به روش SBR (Sequence Batch Reactor)
پکیج تصفیه فاضلاب به روش دیسک بیولوژیکی گردان(Rotating Biological Contactor) RBC
پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBR (Membrane Bioreactor)
پکیج تصفیه فاضلاب به روش MBBR (Moving Bed Bio Reactor)
پکیج تصفیه فاضلاب به روش IFAS (Integrated Fixed Activated Sludge)
از جمله مزایای پکیج های تصفیه فاضلاب زرین آب ژرف به شرح ذیل می باشد:
• راندمان بالا در تصفیه فاضلاب و رسیدن به استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در پساب خروجی از پکیج
• سرعت بالا در ساخت، نصب و راه اندازی پکیج
• عدم تولید بو و هر گونه آلودگی زیست محیطی
• امکان سازگاری با شرایط آب و هوایی نقاط مختلف کشور
• اشغال فضای بسیار کم و قابلیت تغییر اندازه ابعاد براساس شرایط محل نصب
• عدم نیاز به اپراتور متخصص و تمام وقت
• برخورداری از کلیه واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه کامل پساب
• شوک پذیری بیشتر نسبت به بار آلی و هیدرولیکی ورودی در مقایسه با سایر روش ها
• سهولت در بهره برداری و نگهداری و قابلیت ارتقاء ظرفیت تصفیه فاضلاب
• مصرف پایین انرژی در هنگام تصفیه فاضلاب
• قابلیت کارکرد سیستم بصورت پیوسته ومداوم ( 24 ساعت در شبانه روز)
• پایین بودن هزینه های نگهداری سیستم تصفیه فاضلاب
• قابلیت حمل و نقل و جابجایی پکیج تصفیه فاضلاب
• استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی، آبیاری فضای سبز و...
• امکان ساخت بصورت فلزی، پلی اتیلنی و کامپوزیتی با توجه به درخواست کارفرما و شرایط محیطی

هشدار پلیس :
لطفاً پیش از انجام معامله و پرداخت وجه از صحت کالا یا خدمات ارائه شده بصورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.

آدرس آگهی دهنده :

تهران - اتوبان ستاری - بلوار فردوس شرقی - پلاک 432 طبقه 4 واخد 14


Alarm1Alarm2


جزئیات آگهی

موبایل
09121900653
تلفن
021-44052976
زمان تماس
8 صبح تا 2 بعدازظهر
کد آگهی
78171
موقعیت آگهی
همه استان ها
تعداد بازدید
eye 76
تاریخ درج
۱۳۹۹/۸/۱۲
تاریخ بروز رسانی
۱۳۹۹/۸/۱۲
ایمیل
ZARINABJARF@GMAIL.COM

کلیپ آگهی

NoClipAd-video

کلمات کلیدی

آگهی دهنده


موبایل
09121900653
ایمیل
ZARINABJARF@GMAIL.COM
درج آگهی رایگان

سایت آگهی90 یک شتاب دهنده تبلیغاتی میباشد که صرفا جهت نمایش آگهی ها و تبلیغات کاربران فعالیت دارد.در این سایت هیچ گونه خرید و فروش کالا وجود ندارد این سایت جهت تبلیغات کسب و کارهای مختلف , محصولات و خدمات میباشد.

logo-samandehi

تماس با ما

می توانید نظرات و پیشنهادات خود را از طریق فرم تماس با ما برای ما ارسال کنید.
ایمیل: info [@] agahi90.ir
پشتیبانی آگهی دهندگان : 3770 - 465 - 0911

طبق ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف کنندگان مسئولیت تبلیغ خلاف واقع برعهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های ایرانی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای شتاب دهنده تبلیغاتی آگهی90 محفوظ است وبتینا وبتینا
تصویر آیکن بگراند