عضویت در سایت درج آگهی بدون عضویت
بلیط هواپیما ویدیو آگهی90 کارآفرینی - افزایش فروش - پولدار شدن تبلیغات 30
جستجوی پیشرفته
دسته بندی نیازمندی ها
تعرفه آگهی ویژه
کانال تلگرام آگهی90
به پرداخت,آگهی90
مسابقه
rss feed
فروشگاه اینترنتی

آمار کل بازدید

AmazingCounters.com

Powered by Agahi90.iR 
2018


شما اینجا هستید: آگهی نود » دسته بندی » صنعتي » مواد شيميايي

مواد شیمیایی ، تجهیزات پزشکی

قيمت فروش مواد شيميايي آزمايشگاهي از شرکت مرک آلمان MERCK بوتيلات
قابل توجه مراکز تحقيقاتي و آزمايشگاهي
ليست مواد شيمايي مرک آلمان همراه با قيمت و تاييده CERTIFICATE OF ANALYSIS COA و همراه با اطلاعات ايمني کالا SAFETY DATA SHEET MANUAL MSDS
شامل شرح کالا بسته بندي کد کالا قيمت يک بسته
1. آب اکسيژنه مرک آلمان 5/2 ليتري 108597 648.000 ريال
2. آب کروماتوگرافي 2.5 ليتري 115133 مرک آلمان 359.000ريال
3. آب دوتره (دوتريوم اکسايد) 100 ميلي ليتري مرک آلمان 4.780.000ريال
4. آگاروز 25 گرمي مرک آلمان798.000ريال
5. آگار 1 کيلويي مرک آلمان 1.998.000ريال
6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمي 822289 349.000 ريال
7. آلفا نفتيل امين مرک آلمان100 گرمي822291 349.000 ريال
8. آلومينيوم 820054 مرک آلمان 100 گرمي 598.000ريال
9. آلومينيوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کيلويي101102 888.000
10. آلومينيوم نيترات بدون آب مرک آلمان1 کيلويي 101086 895،000رالت
11. آلومينيوم هيدرواکسايد 1 کيلويي مرک آلمان 690.000ريال
12. آمونياک 25% مرک آلمان2،5 ليتري105422 398.000رالI
13. آلوم دو پتاس (آلومينيوم پتاسيم سولفات) مرک آلمان1 کيلويي101042 749.000راله
14. آمونيوم استات مرک آلمان1 کيلويي101115 748،000رالي
15. آمونيوم آيرونII سولفات مرک آلمان1 کيلويي103791 748.000رال،
16. آمونيوم ايرون III سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 103776 748،000رالل
17. آمونيوم سولفات مرک آلمان1 کيلويي101216 644.000رال0
18. آمونيوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمي 398.000ريال
19. آمونيوم فلورايد 101164 مرک آلمان 1 کيلويي 960.000ريال
20. آمونيوم بي کربنات 101131 5 کيلويي مرک آلمان 1.490.000ريال
21. آمونيوم کلرايد مرک آلمان1 کيلويي 100924 رال.649.000
22. آمونيوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمي 101226 898.000رال7
23. آمونيوم سريم نيترات 102276 بسته 100گرمي مرک آلمان 1.098.000ريال
24. آمونيوم نيترات مرک آلمان1 کيلويي101188 598،000رال7
25. آمونيوم هپتا موليبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 101181 4.480.000رالل
26. دي آمونيوم هيدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمي 101206 رال1498.000
27. آمونيوم دي هيدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمي 101124 498.000رال0
28. آمينو آنتي پيرين 10 گرمي 107293 مرک آلمان 559.000 ريال
29. آمينو نفتول سولفونيک اسيد 821949 مرک آلمان 250 گرمي 698.000ريال
30. آليزارين رد مرک آلمان 100 گرمي 106279 1.180.000رال،
31. آنيلين مرک آلمان1 ليتري822256 579،000رالل
32. آيرون II کلريد 4 آبه مرک آلمان1 کيلويي103860 989،000رال0
33. آيرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کيلويي103965 749.000رال،
34. آيرون (آهن ) III سولفات 500 گرمي آزمايشگاهي ساخت چين 388.000ريال
35. آيرون III نيترات مرک آلمان1 کيلويي103883 795.000رال
36. اتانول مرک آلمان 2.5 100986 749.000رال
37. اتيل آکريلات 800836 مرک آلمان بسته 1 ليتري 828.000ريال
38. اتيل استات مرک آلمان2،5 ليتري100864 599.000رالل
39. اتيلن گليکول مرک آلمان2،5 ليتري100949 948.000رال0
40. triاتيل آمين هيدروکلرايد مرک آلمان 250 گرمي 800874 698،000راله
41. اتيل متيل کتون مرک آلمان2،5 ليتري106014 1.080.000رال8
42. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کيلويي 111685 1.488.000رال0
43. استيل استون مرک آلمان1 ليتري 800023 799.000رال0
44. استوفنون مرک آلمان 1 ليتري800028 448.000رال.
45. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 ليتري 100013 585.000رال1
46. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 ليتري 100014 485.000رال
47. استونيتريل (کرماتوگرافي) مرک آلمان 2،5 ليتري 100030 1.190.000رالل
48. استرانسيوم کربنات 500 گرمي مرک المان 1.569.000ريال
49. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کيلويي4.980.000ريال
50. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کيلويي 3.980.000ريال
51. اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 ميلي ليتري 3.980.000ريال
52. اسيد استيک گلاسيالpa مرک آلمان 2.5 ليتري 100056 390،000رال9
53. اسيد اولئيک مرک آلمان1 ليتري 100471 978.000رال0
54. اسيد اسپارتيک مرک آلمان 100گرمي100126 549.000رال0
55. اسيد اگزاليک 2آبه مرک آلمان 1 کيلويي100492 648.000رالي
56. اسيد اوريک مرک آلمان 100 گرمي100817 449،000رال0
57. اسيد پريوديک مرک آلمان 100 گرمي 822288 948،000رال0
58. اسيد بنزوئيک مرک آلمان 100 گرمي 100136 389.000رال،
59. اسيد بوريک مرک آلمان 1 کيلويي 100165 689.000ريال
60. اسيد تارتاريک مرک آلمان 1 کيلويي100802 848،000رال،
61. اسيد تيوگليکوليک مرک آلمان 1 ليتري 822336 798.000رال0
62. اسيد پيکريک هلندي 500 گرمي 799.000رال3
63. اسيد سولفوريک مرک آلمان 2،5 ليتري100731 498.000رال0
64. اسيد سالسيليک 100 گرمي مرک آلمان 818731 349.000ريال
65. اسيد سولفو سالسيليک مرک آلمان 1 کيلويي 800691 1.390.000رال0
66. اسيد سولفانيليک 100686 مرک آلمان 100گرمي 399.000ريال
67. اسيد سولفانيليک 822338 مرک آلمان 1 کيلويي 789.000ريال
68. اسيد ساليسيليک مرک آلمان 1 کيلويي100631 759.000رال9
69. اسيد سيتريک مرک آلمان 1 کيلويي100244 599.000رال،
70. اسيد فسفريک مرک آلمان 2،5 ليتري100563 748.000رال.
71. اسيد فلوريدريک مرک آلمان 2،5 ليتري100337 1.200.000رال9 **
72. اسيد فورميک مرک آلمان 2،5 ليتري 100264 748.000رال0
73. اسيد فتاليک 1 کيلويي فلوکا سويس 938.000ريال
74. اسيد فيتيک 25 گرمي زيگما آمريکا 1.590.000 ريال
75. اسيد گلوتاميک 250 گرمي مرک آلمان 100291 788.000 ريال
76. اسيد گلي اگزالات 25 گرمي مرک آلمان 858.000ريال
77. اسيد لاکتيک مرک آلمان 2،5 ليتري100366 1.044.000رال،
78. اسيدهيدروکلريک (کلريدريک ) مرک آلمان 2،5 ليتري100314 358.000رال0
79. اسيد پرکلريک 70% مرک آلمان 2،5 ليتري100519 2.248.000ريال
80. اسيد نيتريک مرک آلمان 2،5 ليتري 100456 488.000رالل
81. اسيد متا فسفريک مرک آلمان 100 گرمي100546 699.000رال0
82. اسيد مالئيک 1 کيلويي مرک المان 800380 748.000ريال
83. اسيد موليبديک 1 کيلويي مرک آلمان 100400 آرت 3.600.000ريال
84. اسميوم تترا اکسيد 5 ميلي ليتري مرک آلمان 788.000ريال
85. استايرن مرک آلمان 1 ليتري 807679 549.000رال0
86. استاميد مرک آلمان 100 گرمي 822343 385.000ريال
87. اريوکروم بلک تي مرک آلمان 100 گرمي103170 748.000رال0
88. اکسيداز مرک آلمان 10 گرمي 994.000رال2
89. اکسيد مس مرک آلمان500 گرمي102761 959.000رال2
90. ال سيستئين هيدرو کلرايد مرک آلمان 25 گرمي 102839 349.000رال9
91. ال پرولين مرک آلمان 10 گرمي 107434 459.000رال.
92. ال آلانين 25 گرمي سيگما آمريکا 494.000 ريال
93. ال آرژنين مرک آلمان 100 گرمي 101542 598.000رال.
94. ال آرابينوز 25 گرمي زيگما آمريکا 778.000 ريال
95. ال آسپارژين مونو هيدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمي 698.000ريال
96. اريکروم بلک تي مرک آلمان 25 گرمي 159133 رالل558.000
97. ارسنيک اکسايد 100 گرمي مرک آلمان 398.000ريال
98. اکريل آميد مرک آلمان 1کيلويي 800830 رال 598.000
99. ان آميل الکل مرک آلمان 2،5 ليتري 807500 878،000رال0
100. انتلان مرک آلمان500 ميلي 598،000رال
101. ان پنتان مرک آلمان 1 ليتري 107176 584،000رال
102. ان هپتان مرک آلمان 1 ليتري 104365 598.000رال
103. ان نفتيل آمين مرک آلمان 100 گرمي822291 368.000رال
104. ان هگزان مرک آلمان 2.5 ليتري 104368 635.000رال0
105. آنتراسين مرک آلمان 100گرمي 820109 449.000رال0
106. اوره مرک آلمان 1 کيلويي 818710 394.000رالل
107. اورنج جي مرک آلمان 25 گرمي 115925 699.000رال0
108. اورتو فنانترولين 10 گرمي مرک آلمان 107225 928.000ريال
109. ائوزين بلو مرک آلمان 100 گرمي 115934 2.380.000رال0
110. ايزوبوتيل متيل کتون مرک آلمان 2،5 ليتري106146 1.269.000رال.
111. ايزو آميل الکل مرک آلمان 2،5 ليتري822255 1.125.000رال4
112. ايزو بوتانل مرک آلمان 1 ليتري 100985 344.000رال
113. ايزو پروپيل مريستات 1 ليتري مرک آلمان 822102 798.000ريال
114. ايزو پنتيل الکل 1 ليتري مرک آلمان 789.000ريال
115. ايندول مرک آلمان 100 گرمي 822281 2.090.000رال
116. ايندول استيک اسيد مرک آلمان 10 گرمي 100353 498.000رال0
117. ايندول بوتيريک اسيد مرک آلمان 5 گرمي100354 748.000رالل
118. اينديم کلرايد 10 گرمي آلفا آمريکا 2.890.000 ريال
119. ايريديوم کلرايد 50 گرمي سروا آمريکا 2.590.000 ريال
120. اورسينول 5 گرمي مرک آلمان 429.000 ريال
121. باريم کلرايد 2 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 101717 494.000رال0
122. باريم پراکسايد 1 کيلويي 101740 مرک آلمان 1.898.000ريال
123. باريم استات مرک آلمان 1 کيلويي 101704 1.190.000رال0
124. باريم دي فنيل آمين سولفونيک اسيد 100255 مرک آلمان 5گرمي 959.000ريال
125. باريم سولفات مرک آلمان 5 کيلويي101750 1.980.000رالل
126. بافر PH1 مرک آلمان1 ليتري 109432 695.000 ريال
127. بافر PH10 مرک آلمان1 ليتري 109409 395.000 ريال
128. برم مرک آلمان 250 ميلي ليتري820171 928.000رال0
129. برومو تيمول بلو مرک آلمان 25 گرمي103026 1.390.000رال
130. بروسين سولفات زيگما آمريکا 25گرمي 890.000ريال
131. برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمي 108122 1.398.000رال0
132. برموکروزول گرين مرک آلمان 25 گرمي108121 2.080.000رال3
133. برومو کروزول رد 5 گرمي مرک آلمان 428.000ريال
134. بنزوئيل پر اکسايد مرک آلمان250 گرمي801641 388.000رال.
135. بنزو سولفونيل کلرايد 500 گرمي مرک آلمان 598.000ريال
136. بنزيل الکل 2.5 ليتري مرک آلمان 1.350.000 ريال
137. بروميد پتاسيم مرک آلمان 1 کيلويي104900 769.000رال4
138. برومو بنزن 250 ميلي ليتري پانراک اسپانيا 488.000 ريال
139. 1بوتانل مرک آلمان 2،5 ليتري 100988 1.325.000رال
140. 2 بوتانل مرک آلمان 2،5 ليتري 109630 998،000رال
141. بوتيل استات مرک آلمان 1 ليتري 101974 598.000رالل
142. بوتيل الکل 2.5 ليتري 101990 مرک آلمان 1.239.000ريال
143. بورسين مرک آلمان 50گرمي 1.448.000رال،
144. بنزآلدئيد مرک آلمان 2،5 ليتري 801756 949،000رال.
145. بنزن مرک آلمان 2،5 ليتري 101782 1.490.000ريال
146. بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمي 801801 549،000رالل **
147. بنزيل کلرايد 1 ليتري مرک آلمان 801809 514.000ريال
148. بتا نفتول مرک آلمان 1 کيلويي 822290 798.000رال0
149. بي فنيل اميد مرک آلمان 1 کيلويي820528 899.000رال.
150. بيس آکريل آميد 50 گرمي مرک آلمان 720.000ريال
151. تترا اتيل اورتو سليکات 250 ميلي ليتري آلمان 800658 498.000ريال
152. تترا بوتيل آمونيوم هيدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمي 818858 1.098.000رالل
153. تترا بوتيل آمونيوم هيدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمي 118312 3.980.000ريال
154. تتراکلريد کربن مرک آلمان 2،5 ليتري102222 با درخواست
155. تترا متيل بنزيدين مرک آلمان 1 ليتري108622 788.000رال4
156. تترا هيدروفوران مرک آلمان 2،5 ليتري108114 1.119.000رال.
157. ترايتون X100 مرک آلمان 1 ليتري108603 948.000رال8
158. تريس مرک آلمان 100گرمي 108219 588.000ريال
159. تري کلرو استيک اسيد مرک آلمان 1 کيلويي 100810 1.198.000رال0
160. تري فنيل تترازوليوم کلرايد مرک آلمان 10 گرمي 108380 689،000رال9
161. تري اتانول آمين 2.5 ليتري با خلوص 99.9% ساخت هند 1.725.000ريال
162. تري اتيل آمين 1 ليتري مرک آلمان 450.000ريال
163. تريپان بلو 5 گرمي زيگما آمريکا 490.000 ريال
164. تريپسين 1 کيلويي 108367 مرک آلمان 2.859.000 ريال
165. تلوريت پتاسيم 25 گرمي 105164 649،000رال0
166. تولوئن مرک آلمان 2،5 ليتري 108323 595.000رال0
167. تويين 20 مرک آلمان 1 ليتري 817072 888.000رال4
168. تويين 80 مرک آلمان 1 ليتري 822187 897.000رال4
169. تيامين 250 گرمي آزمايشگاهي ساخت SDFine هند 1.190.000ريال
170. تيتانيوم دي اکسايد مرک آلمان ا کيلويي 760.000ريال
171. تيتانيوم تترا کلرايد 1 ليتري مرک آلمان 849.000ريال
172. تيترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884 148.000رال0
173. تيترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887 148.000 ريال
174. تيترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956 169.000رال0
175. تيترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959 148.000رال0
176. تيترازول سريم سولفات 0.1 نرمال مرک آلمان 1 ليتري 969.000ريال
177. تيترازول کلرئيدريک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970 رال0189.000
178. تيترازول کلرئيدريک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973 138.000رال9
179. تيترازول نيترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990 رال 458.000
180. تيترازول يد 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910 469.000رال0
181. تيترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992 238.000رال8
182. تترازول تيو سولفات سديم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950 168.000رال0
183. تترازول تيو سيانات آمونيوم 1/0 نرمال مرک آلمان آمپولي 297.000ريال
184. تيترازول پرمنگنات پتاسيم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 455.000رال0
185. تترازول بي کرومات پتاسيم 0.1 نرمال مرک آلمان 338.000ريال
186. تمد 250 ميلي ليتري مرک آلمان 598.000ريال
187. تيو سيانات امونيوم مرک آلمان 1 کيلويي 101212 949.000 ريال
188. تيو باربيتوريک اسيد 108180 بسته 25 گرمي مرک آلمان 698.000ريال
189. تيمول بلو 25 گرمي مرک آلمان989.000ريال
190. تيو استاميد 250 گرمي مرک آلمان 1.989.000ريال
191. تيوسيانات جيوه مرک آلمان 25 گرمي 104484 449.000 ريال
192. تيومرسال مرک آلمان 100 گرمي 817043 1.798.000ريال
193. تيونيل کلرايد 1 ليتري ساخت هند 989.000ريال
194. پارافين مرک آلمان 2،5 ليتري 107160 1.190.000 ريال
195. پارانيتروآنيلين مرک آلمان 250گرمي 822292 469.000 ريال
196. پالاديوم کلرايد 807110 مرک آلمان 1 گرمي 1.340.000ريال
197. پيريدين مرک آلمان 2،5 ليتري 107462 با درخواست
198. پيرازين 100 گرمي 807064 مرک آلمان 758.000 ريال
199. پنتا اکسيد فسفر مرک آلمان 1 کيلويي 100540 915.000 ريال
200. پتاسيم هيدرواکسايد مرک آلمان 1 کيلويي 105033 395.000 ريال
201. پتروليوم بنزن مرک آلمان 5 ليتري 100909 988.000 ريال
202. 1 پروپانل مرک آلمان 2،5 ليتري 100996 1.459.000 ريال
203. 2 پروپانل (ايزو پروپيل الکل ) مرک آلمان 2،5 ليتري 100995 444.000 ريال
204. پپتون 500 گرمي مرک آلمان 1.298.000ريال
205. پتاسيم دي کرومات مرک آلمان 1 کيلويي 104862 1.890.000 ريال
206. پتاسيم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمي 710.000ريال
207. پتاسيم انتيموني اکسي تارتارات 250 گرمي مرک آلمان 108092 797.000ريال
208. پتاسيم پرمنگنات شارلو اسپانيا 1 کيلويي 790.000 ريال
209. پتاسيم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمي 105082 645.000 ريال
210. پتاسيم پريدات 100 گرمي مرک آلمان 778.000 ريال
211. پتاسيم تيوسيانات مرک آلمان 1 کيلويي 105125 980.000ريال
212. پتاسيم سيترات مرک آلمان 5 کيلويي 104956 1.990.000 ريال
213. پتاسيم پرسولفات مرک آلمان 1 کيلويي 105090 555.000 ريال
214. پتاسيم کلرايد مرک آلمان 1 کيلويي 104936 449.000 ريال
215. پتاسيم کلرايد محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 ميلي ليتر 388.000ريال
216. پتاسيم فروسيانيد (پتاسيم هگزاسيانو فرات) مرک آلمان 100گرمي 104982 388،000 ريال
217. دي پتاسيم هيدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کيلويي 105099 745،000 ريال
218. پتاسيم اگزالات هيدرات مرک آلمان 1 کيلويي 105072 748،000 ريال
219. پتاسيم دي هيدروژن فسفات مرک آلمان 1کيلويي 104873 604،000 ريال
220. پتاسيم کربنات مرک آلمان 1کيلويي 104924 598،000 ريال
221. پتاسيم سولفات مرک آلمان 1کيلويي 105151 ريال 658.000
222. پتاسيم سيانيد مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمي 1.098.000ريال
223. پتاسيم نيترات مرک آلمان 1کيلويي 105061 619.000 ريال
224. پتاسيم نيتريت 250گرمي مرک آلمان 105067 867.000ريال
225. پتاسيم هگزاسيانوفرات مرک آلمان 1 کيلويي 104971 798،000 ريال
226. پتاسيم هيدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمي 104874 698،000 ريال
227. پتاسيم هيدروژن کربنات مرک آلمان 1 کيلويي 104852 549،000 ريال
228. پتاسيم هيدروژن دي يدات 104867 50 گرمي مرک آلمان 984.000ريال
229. پتاسيم يدات مرک آلمان 500 گرمي 105050 1.590.000 ريال
230. پتاسيم يديد مرک آلمان 250گرمي105043 960.000ريال
231. پرولين مرک آلمان 100 گرمي 107434 1.320.000 ريال
232. پروتئيناز K 100 ميلي گرمي ساخت آمريکا 1.190.000ريال
233. پلي اتيلن گلايکول 6000 مرک المان 1 کيلويي 807491 618.000 ريال
234. پروپيلن گليکول مرک آلمان 2.5 ليتري 107478 698.000 ريال
235. پروپيلن اکسايد 1 ليتري مرک آلمان 807027 714.000ريال
236. پودر مس مرک آلمان 250 گرمي 102703 848.000 ريال
237. جيوه نيترات مرک آلمان 250 گرمي 104437 1.888.000ريال
238. دي اتيل اتر مرک آلمان 5 ليتري 100926 1.880.000ريال
239. دي اتيل امين مرک آلمان 1 ليتري 803010 358.000 ريال
240. دي اتانل امين مرک آلمان 1 ليتري 803116 588.000ريال
241. دي استيل منوکسيم مرک آلمان 100 گرمي 102918 558.000 ريال
242. 1و4 دي اکسان مرک آلمان 1 ليتري 103115 898.000 ريال
243. دي اکسيد سلنيوم مرک آلمان 50 گرمي 800653 418.000 ريال
244. دي کرومات امونيوم مرک آلمان 1 کيلويي 101149 968.000 ريال
245. دي کلرومتان مرک آلمان 2،5 ليتري 106050 559.000 ريال
246. دي مديوم برومايد شارلو اسپانيا 1 گرمي 112130 2.380.000ريال
247. دي متيل سولفواکسايد مرک آلمان 1 ليتري 116743 788.000 ريال
248. دي متيل سولفوکسايد دوتره مرک آلمان 100 ميلي ليتري 4.590.000ريال
249. دي متيل فرماميد مرک آلمان 2،5 ليتري 103053 969.000 ريال
250. دي تيو تريتول 111474 بسته 1 گرمي مرک آلمان450.000ريال
251. دي متيل گلي اکسيم مرک آلمان 100 گرم 103062 848.000 ريال
252. دي نيترو فنيل هيدرازين 25 گرمي مرک آلمان 759.000 ريال
253. دي سولفين بلو مرک آلمان 25 گرمي 112144 1.390.000 ريال
254. دي سديم هيدروژن فسفات مرک آلمان 5 کيلويي 106573 2.250.000ريال
255. دي سيکلو سرين بسته 100 ميلي گرمي سيگما آمريکا 388.000ريال
256. دي فنيل آمين 820528 100 گرمي مرک آلمان 358.000ريال
257. رايت مرک آلمان 25 گرمي 109278 1.398.000 ريال
258. روغن صدر مرک آلمان 500 ميلي 106965 1.410.000 ريال
259. روغن امرسيون مرک آلمان100 ميلي 378.000 ريال
260. روغن سيليکون مرک آلمان 100 ميلي 109762 768.000 ريال
261. روي سولفات مرک آلمان1 کيلو 108883 668.000 ريال
262. روي 108789 مرک آلمان 1 کيلويي 980.000ريال
263. روي نيترات 1 کيلويي مرک آلمان 108833 988.000ريال
264. روي يديد 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمي 839.000ريال
265. رزورسينول مرک آلمان 100 گرم 107593 479،000 ريال
266. زايلن سيانول مرک آلمان 5 گرمي 110590 918.000 ريال
267. زير کونيوم دي اکسايد اکروس آمريکا 250 گرمي 1.530.000ريال
268. ژلاتين مرک آلمان 1 کيلويي 104078 957.000 ريال
269. ساکاروز مرک آلمان 1 کيلويي 107687 567.000 ريال
270. سافرانين مرک آلمان 25 گرمي 978.000ريال
271. ستاولن مرک آلمان 100 گرمي 788.000 ريال
272. ستيل الکل مرک آلمان 20 کيلويي 100989 با درخواست
273. سديم ازايد مرک آلمان 100 گرمي 106688 787.000 ريال
274. سديم استات مرک آلمان 1 کيلويي 106267 548.000 ريال
275. سديم ارسنيت مرک آلمان 1 ليتر 106277 488.000 ريال
276. سديم پتاسيم تارتارات مرک آلمان 1کيلويي 108087 798.000 ريال
277. سديم برمايد مرک آلمان 1 کيلويي 106360 979.000 ريال
278. سديم بوروهيدريد مرک آلمان 100 گرم 818823 989.000ريال
279. سديم بي کربنات مرک آلمان 500گرمي 106323 298.000 ريال
280. سديم سولفيد اکروس آمريکا 1 کيلويي 1.139.000 ريال
281. سديم بنزوات مرک آلمان 25 کيلويي 106290 5.149.000 ريال
282. سديم دي کرومات مرک آلمان 1 کيلويي 106336 1.098.000 ريال
283. سديم پرسولفات مرک آلمان 1 کيلويي 106609 544.000 ريال
284. سديم پيرو فسفات 500گرمي 106591 مرک آلمان 650.000ريال
285. سديم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کيلويي 106303 399.000 ريال
286. سديم پراکسيد مرک آلمان 100 گرمي 106563 798.000 ريال
287. سديم تيو سولفات مرک آلمان 2،5 کيلويي 106512 818.000 ريال
288. سيليکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553 1.459.000 ريال
289. سيليکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554 1.259.000 ريال
290. سديم دي هيدروژن فسفات مرک آلمان 1 کيلويي 106345 569.000 ريال
291. سديم دي تيونيت 500 گرمي مرک آلمان 498.000ريال
292. دي سديم هيدروژن فسفات مرک آلمان 1 کيلويي 106574 649.000 ريال
293. سديم دودسيل سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 817034 698.000 ريال
294. سديم دودسيل بنزن سولفونات 1 کيلويي ساخت هند 1.760.000ريال
295. سديم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 822286 359.000 ريال
296. سديم سولفيت مرک آلمان 1 کيلويي 106652 544.000 ريال
297. سديم لاکتات 50% 2.5ليتري مرک آلمان 106522 1.280.000ريال
298. دي سديم ساکسينات 100 گرمي مرک آلمان 820151 490.000ريال
299. تري سديم سيترات 2 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 106448 648.000 ريال
300. تري سديم فسفات مرک آلمان 1 کيلويي 106577 598.000 ريال
301. دي سديم اگزالات مرک آلمان 1 کيلويي 106557 1.390.000 ريال
302. سديم فلورايد 500 گرمي هندي 588.000ريال
303. سديم کربنات مرک آلمان 1 کيلويي 106398 658.000 ريال
304. سديم کلرايد (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کيلويي 106404 349.000 ريال
305. سديم متا پريدات مرک آلمان 50 گرمي 106597 499.000 ريال
306. سديم موليبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 106524 2.100.000ريال
307. سديم نيترات مرک آلمان 1 کيلويي 106535 498.000 ريال
308. سديم نيتريت مرک آلمان 1 کيلويي 106544 559.000 ريال
309. سديم هيدروکسيد (سود) 1 کيلويي مرک آلمان 1 کيلويي 106482 399.000 ريال
310. سرب استات مرک آلمان 1 کيلويي 107372 958.000ريال
311. سرب (ليد) فويل با قطر 0.25 ميلي متر 107365 مرک آلمان 500 گرمي 1.089.000 ريال
312. سديم يديد مرک آلمان 250 گرمي 106523 1.190.000 ريال
313. سرب نيترات مرک آلمان 1 کيلويي 107397 958.000 ريال
314. سرب اکسايد 105658 بسته 5 کيلويي 2.189.000ريال
315. سريم فلورايد 100 گرمي سروا آمريکا 4.590.000 ريال
316. سزيم کربنات 25 گرمي سروا آمريکا 2.490.000ريال
317. سولفولان مرک آلمان250 ميلي ليتري 807993 2.880.000ريال
318. سيلور (نقره)نيترات مرک آلمان 250 گرمي 101510 5.680.000ريال
319. سيلور (نقره ) نيترات اپليکم آلمان 100 گرمي 1.540.000ريال
320. سيلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمي 101534 4.480.000 ريال
321. سيلور نيترات (نيترات نقره) 50گرمي ساخت آکروس آمريکا 1.590.000ريال
322. سيکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 ليتري 102888 1.680.000 ريال
323. سيکلو هگزاميد 5 گرمي زيگما آمريکا 2.090.000ريال
324. سيليکاژل مرک آلمان 1 کيلويي 101925 718.000 ريال
325. سيليسيم کربيد BDHانگلستان500 گرمي 390.000 ريال
326. سودان بلک بي 25 گرمي BDH 498.000ريال
327. فنل 1 کيلويي مرک آلمان 779.000ريال
328. فايکول 5 گرمي زيگما آمريکا 698.000 ريال
329. فرمالين مرک آلمان 2،5 ليتري 104002 358.000 ريال
330. فرماميد 1 ليتري 104008 مرک آلمان 618.000ريال
331. فروکتوز 1 کيلويي مرک آلمان 818.000 ريال
332. فلوکسين B مرک آلمان 10 گرمي 749،000 ريال
333. 1و10 فنانترولين مرک آلمان 25 گرمي 841491 858.000 ريال
334. اورتو فنانترولين کلرايد 107223 10 گرمي مرک آلمان 888.000ريال
335. فنل مرک آلمان 1 کيلو 100206 749.000 ريال
336. فنل فتالين مرک آلمان 100 گرمي 107233 589.000 ريال
337. فنيل آنالين مرک آلمان 25 گرمي 107256 499.000 ريال
338. فنيل هيدرازين هيدروکلرايد 100 گرمي آزمايشگاهي ساخت هند 699.000
339. فوشين بازيک مرک آلمان 25گرمي 115937 698.000 ريال
340. فوشين اسيدي مرک آلمان 25 گرمي 105231 488.000 ريال
341. فورفورال مرک آلمان 1 ليتري 104013 658.000 ريال
342. قلع پودر 100 گرمي مرک آلمان 778.000ريال
343. کادميوم سولفات مرک آلمان 100 گرمي 102027 448.000 ريال
344. کادميوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمي 102002 1.390.000 ريال
345. کادميوم نيترات 250 گرمي مرک آلمان 799.000ريال
346. کارل فيشر مرک آلمان 1 ليتري 188005 1.290.000 ريال
347. کبالت II نيترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمي 102536 899.000ريال
348. کواکس ( دي متيل آمينو بنزالدئيد ) مرک آلمان 100 گرمي 398.000 ريال
349. کلسيم استات مرک آلمان 1 کيلو 102052 788.000 ريال
350. کلسيم هيدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمي 448.000ريال
351. کلسيم هيدرواکسايد 102047 مرک آلمان 500 گرمي 529.000ريال
352. کلسيم اکسايد 500 گرمي مرک آلمان 749000ريال
353. کلسيم فلورايد 250 گرمي ساخت اپليکم 1.440.000ريال
354. کلروفرم مرک آلمان 2،5 ليتري 102445 698.000 ريال
355. کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 ميلي ليتري 1.280.000 ريال
356. کلسترول مرک آلمان 100گرمي 103672 939.000ريال
357. کينولين مرک آلمان 1 ليتري 1.108.000 ريال
358. کلريد فريک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمي 103943 448.000 ريال
359. کلرو بنزن مرک آلمان 1 ليتري 410،000 ريال
360. کلريد استرانسيوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمي 107865 555.000 ريال
361. کلريد آلومينيوم 1 کيلويي مرک آلمان 774.000 ريال
362. کلريد اهنIII 6 آبه مرک آلمان 1 کيلو 103943 1.180.000 ريال
363. کلريد باريم مرک آلمان 1 کيلويي 101717 448.000 ريال
364. کلريد روي مرک آلمان 1 کيلويي 108815 949.000 ريال
365. کلريد زيرکونيوم مرک آلمان 250 گرمي 808913 1.688.000 ريال
366. کلريد سديم مرک آلمان 5 کيلويي 106400 595.000 ريال
367. کلريد سديم مرک آلمان 1 کيلويي 106404 295.000 ريال
368. کلريد سرب مرک آلمان 100 گرمي 807383 519.000 ريال
369. کلريد مس II مرک آلمان 1 کيلويي 102738 968.000 ريال
370. کلريد طلا مرک آلمان 1 گرمي 1.890.000 ريال
371. کلريد کلسيم مرک آلمان 1 کيلويي 102382 598.000 ريال
372. کلريد ليتيوم مرک آلمان 100 گرمي 105679 588.000 ريال
373. کلريد کروم IIIمرک آلمان 1کيلويي 102487 1.390.000 ريال
374. کلريد کبالت II 102539 100 گرمي مرک آلمان 1.888.000ريال
375. کلريد نيکل مرک آلمان250 گرمي106717 499.000 ريال
376. کلريد منگنز مرک آلمان 1 کيلويي 105917 949.000 ريال
377. کلريد منيزيم مرک آلمان 1 کيلويي 105833 749.000 ريال
378. کلريد قلع II مرک آلمان 1 کيلويي 1.770.000 ريال
379. کربنات کلسيم مرک آلمان 1 کيلويي 102069 845.000 ريال
380. کربن اکتيو گرانول مرک آلمان 1 کيلويي 895.000 ريال
381. کريستال ويولت مرک آلمان 25 گرمي 101408 618.000 ريال
382. کربن دي سولفيد مرک آلمان 1 کيلويي 102214 1.899.000 ريال
383. کروم تري اکسايد 1 کيلويي ساخت مرک آلمان 102483 2.080.000ريال
384. کروميوم نيترات 250 گرمي مرک آلمان 898.000ريال
385. کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 102787 1.098.000 ريال
386. کوپر (مس) نيترات مرک آلمان 250 گرمي 598.000ريال
387. کوماسي بريليانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمي 1.690.000ريال
388. کنگورد مرک آلمان 25 گرمي 101340 318.000 ريال
389. گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان 1 کيلويي 108346 650.000 ريال
390. گلايسين مرک آلمان 25 کيلويي500190 بادرخواست
391. گليسيرين 104093 بسته 2.5 ليتري مرک آلمان 2.220.000ريال
392. گلوبولين 5 گرمي زيگما آمريکا 498.000 ريال
393. گريس سيليکون انگلستان 100 گرمي 188،000 ريال
394. گزيلن مرک آلمان 2،5 ليتري 108681 659.000 ريال
395. گزيلن اورنج 5 گرمي مرک آلمان 108677 1.980.000ريال
396. گيمسا مرک آلمان 100 گرمي 2.080.000 ريال
397. لانتانيوم نيترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمي 1.190.000ريال
398. لسيتين (تخم مرغي) مرک آلمان 1 کيلويي 857.000 ريال
399. ليتموس مرک آلمان 100 گرمي 105312 858.000 ريال
400. ليتيم تترا بورات 1 کيلويي مرک آلمان 110783 4.190.000ريال
401. ليتيوم نيترات 112230 مرک آلمان 1 کيلويي 1.580.000ريال
402. لوسين 25 گرمي زيگما آمريکا 398.000 ريال
403. مالتوز مرک آلمان 100 گرمي 105912 390،000 ريال
404. مالاشيت گرين مرک آلمان 100 گرمي 101398 958.000 ريال
405. متانل مرک آلمان 2،5 ليتري 106008 354.000 ريال
406. متانل pa مرک آلمان 2،5 ليتري 106009 354.000ريال
407. متانل کروماتوگرافي مرک آلمان 2،5 ليتري 106007 654.000 ريال
408. متانل خشک کروماتوگرافي مرک آلمان 2،5 ليتري 106012 898.000 ريال
409. متيل اورنج مرک آلمان 100 گرمي 101322 799.000 ريال
410. متيل رد مرک آلمان 100 گرمي 106076 1.408.000 ريال
411. متيل بلو مرک آلمان 100 گرمي 116316 1.398.000 ريال
412. متيل بنزوات 1 ليتري اکروس آمريکا 2.100.000ريال
413. متيل آنيلين 1 ليتري مرک آلمان 988.000 ريال
414. متيونين 25 گرمي زيگما آمريکا 494.000 ريال
415. مرکوري(جيوه) اکسيد مرک آلمان 100 گرمي 104465 980.000 ريال
416. مرکوري(جيوه) سولفات مرک آلمان 250گرمي 104481 2.390.000ريال
417. مرکوري ( جيوه ) مرک آلمان 250 گرمي 104403 1.898.000ريال
418. مرکوري (جيوه) کلرايد مرک آلمان 100 گرمي 104417 948.000 ريال
419. مرکوري (جيوه) نيترات 104437بسته 50 گرمي مرک آلمان 598.000ريال
420. مرکوري (جيوه ) 100 گرمي دگوسا آلمان 389.000ريال
421. مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 ميلي ليتري 368.000ريال
422. منيزيم سولفات مرک آلمان 2،5کيلويي 105882 449.000 ريال
423. منيزيم 250 گرمي 818506 مرک آلمان 444.000 ريال
424. منيزيم اکسايد 100 گرمي 105866 مرک آلمان 1.418.000ريال
425. منيزيم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 ميلي متر 598.000ريال
426. منيزيم نيترات 500 گرمي مرک آلمان 698.000ريال
427. منگنز سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 105999 950.000 ريال
428. منگنز نيترات 500 گرمي مرک آلمان 878.000ريال
429. موراکسيد ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمي 106161 1.458.000 ريال
430. مورين مرک آلمان 5 گرمي 106098 958.000 ريال
431. مونو کلسيم فسفا ت مرک آلمان500 گرمي 102203 399.000 ريال
432. نسلر A مرک آلمان 500 ميلي 109011 559.000 ريال
433. نفتالين مرک آلمان 1 کيلو 106200 1.098.000 ريال
434. نيترات بيسموت مرک آلمان 250 گرمي 101878 950.000 ريال
435. نيکل II نيترات مرک آلمان 1 کيلويي 106721 1.918.000 ريال
436. نيکل اکسيد مرک آلمان 100 گرمي 980.000 ريال
437. نيتروبنزن مرک آلمان 1 ليتري 806770 399.000 ريال
438. نين هيدرين 10 گرمي ريدل آلمان555.000 ريال
439. هپارين 1 ويال سيگما آمريکا 788.000 ريال
440. هگزا متيلن تترامين مرک آلمان 1کيلويي 818712 494.000 ريال
441. هماتوکسيلين مايع مرک آلمان 2،5 ليتري 105174 1.490.000 ريال
442. هيدرازين هيدرواکسايد مرک آلمان 1 ليتر 804608 1.204.000 ريال
443. هيدروکسيل امين هيدروکلرايد مرک آلمان 1 کيلويي 104616 2.390.00 ريال
444. هيدرواکسي اتيل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمي 950.000ريال
445. هيدرواکسي کينولين 50 گرمي مرک آلمان 509.000ريال
446. هيدرواکسي پروپيل متيل سلولز 100 گرمي آلدريچ آمريکا 990.000ريال
447. هيامين مرک آلمان 1 ليتري 115480 399.000 ريال
448. هگزامين (متن آمين ) 104343 500 گرمي مرک آلمان 790.000ريال
449. هگزا کلرو پلاتينيک اسيد 1 گرمي 807340 مرک آلمان 1.880.000ريال
450. هيستيدين 25 گرمي ريدل آلمان 444.000 ريال
451. هيدرازين سولفات مرک آلمان 100 گرمي 104603 468.000 ريال
452. يد مرک آلمان 100 گرمي 104761 988.000 ريال
453. EDTA 100944 مرک آلمان 1 کيلويي 958.000 ريال
454. EDTA تترا سديم سالت دي هيدرات مرک آلمان 250 گرمي 790.000 ريال
455. EDTA پتاسيم دار مرک آلمان 100 گرمي 558.000 ريال
قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
شیشه آلات آلمانی پیرکس PYREX وارداتی با کیفیت عالی دارای نشان استاندارد بین المللی CE, ISO, DIN, ASTM
با قیمتهای باور نکردنی، کلاس A و کلاس AS
رديف شرح مشخصات قيمت واحد به ريال
1. بورت ساده شير شيشه اي AS 0/1 50ml ریال 250,000
2. بورت ساده شير شيشه اي AS 0/2 100ml ریال 285,000
3. بورت ساده شير تفلونی 0/02 AS 10ml ریال 250,000
4. بورت ساده شير تفلوني0/05 AS 25ml ریال 260,000
5. بورت ساده شير تفلوني0/1 AS 50ml ریال 270,000
6. بورت ساده شير تفلوني0/2 AS 100ml ریال 300,000
7. بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 10ml ریال 920,000
8. بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 25ml ریال 920,000
9. بورت اتوماتيک تک شير شير-شAS 50ml ریال 920,000
10. بورت اتوماتيک تک شير شير-تAS 10ml ریال 990,000
11. بورت اتوماتيک تک شير شير-ت AS 25ml ریال 1,050,000
12. بورت اتوماتيک تک شير شير-ت AS 50ml ریال 1,050,000
13. بورت مخزن پلاستيکي SCHILING 10ml ریال 450,000
14. بورت مخزن پلاستيکي SCHILING 25ml ریال 450,000
15. بورت مخزن پلاستيکي SCHILING 50ml ریال 450,000
16. بورت شیر تفلونی کلاس B 25ml ریال 110,000
17. بورت شیر تفلونی کلاس B 50ml ریال 120,000
18. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 5ml ریال 25,000
19. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 10ml ریال 27,000
20. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 25ml ریال 29,000
21. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 50ml ریال 31,000
22. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 100ml ریال 35,000
23. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 250ml ریال 62,000
24. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 500ml ریال 95,000
25. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 1000ml 195,000
26. مزور بلند شيشه اي پايه شش گوش 2000ml 280,000
27. سل شيشه اي 1.25*1.25*4.5 ریال98,000
28. سل شيشه اي 1.25*2.25*4.5 ریال 240,000
29. سل شيشه اي 1.25*5.25*4.5 ریال 388,000
30. کروزه نيکلي درب دار uk 25cc ریال 130,000
31. کروزه نيکلي درب دار uk 50cc ریال 140,000
32. پتري ديش آلمانی 80mm ریال 9,200
33. پتري ديش آلمانی 100mm ریال10,500
34. بالن ژوژه کلاس A 1ml ریال 80,000
35. بالن ژوژه کلاس A 2ml ریال 80,000
36. بالن ژوژه کلاس A 5ml ریال 20,000
37. بالن ژوژه کلاس A 10ml ریال 20,000
38. بالن ژوژه کلاس A 20ml ریال 23,000
39. بالن ژوژه کلاس A 25ml ریال 23,000
40. بالن ژوژه کلاس A 50ml ریال 25,000
41. بالن ژوژه کلاس A 100ml ریال 30,000
42. بالن ژوژه کلاس A 200ml ریال 45,000
43. بالن ژوژه کلاس A 250ml ریال 40,000
44. بالن ژوژه کلاس A 500ml ریال 60,000
45. بالن ژوژه کلاس A 1000ml ریال 87,000
46. بالن ژوژه کلاس A 2000ml ریال 190,000
47. شيشه در پيچ دار بدون مارک 100 ریال 14,000
48. شيشه در پيچ دار بدون مارک 250 ریال 15,000
49. شيشه در پيچ دار بدون مارک 500 ریال 18,500
50. شيشه در پيچ دار بدون مارک 1000 ریال 32,000
51. کروزه قوچ p1 30ml ریال 85,000
52. کروزه قوچ p4 30ml ریال 85,000
53. کروزه قوچ p1 50ml ریال 105,000
54. کروزه قوچ p4 50ml ریال 105,000
55. پيپت ژوژه AS 1cc ریال 19,000
56. پيپت ژوژه AS 2cc ریال 19,500
57. پيپت ژوژه AS 5cc ریال 22,000
58. پيپت ژوژه AS 10cc ریال 26,000
59. پيپت ژوژه AS 11cc ر50,000
60. پيپت ژوژه AS 20cc ریال 35,000
61. پيپت ژوژه AS 25cc ریال 35,000
62. پی پت میلی لیتر 1 AS ریال 8.800
63. پی پت میلی لیتر 2 AS ریال 9.400
64. پی پت میلی لیتر 5 AS ریال 11.800
65. پی پت میلی لیتر 10 AS ریال 12.900
66. پی پت میلی لیتر 20 AS ریال 24.900
67. پی پت میلی لیتر 25 AS ریال 27.800
68. پی پت میلی لیتر 50 AS ریال 74.500
69. پيپت تفنگي ژربر 1Ml ریال 200,000
70. پيپت تفنگي ژربر 10Ml ریال 200,000
71. قیف دکانتور شير تفلوني 100ml ریال 160,000
72. قیف دکانتور شير تفلوني 250ml ریال 190,000
73. قیف دکانتور شير تفلوني 500ml ریال 220,000
74. قیف دکانتور شير تفلوني 1000ml ریال 240,000
75. قیف دکانتور شير تفلوني 2000ml ریال 550,000
76. ظرف توزين SIMAX 35*35 ریال 150,000
77. ظرف توزين SIMAX 35*50 ریال 150,000
78. ظرف توزين SIMAX 40*70 ریال 150,000
79. ظرف توزين SIMAX 50*50 ریال 150,000
80. پيکنومتر کاليبره SIMAX 10cc ریال 170,000
81. پيکنومتر کاليبره SIMAX 25cc ریال 180,000
82. پيکنومتر کاليبره SIMAX 50cc ریال 190,000
83. پيکنومتر کاليبره SIMAX 100cc ریال 230,000
84. ارلن دهانه تنگ 25ml ریال 13,500
85. ارلن دهانه تنگ 50ml ریال 14,000
86. ارلن دهانه تنگ 100ml ریال 14,500
87. ارلن دهانه تنگ 250ml ریال 17,000
88. ارلن دهانه تنگ 500ml ریال 24,000
89. ارلن دهانه تنگ 1000ml ریال 40,000
90. ارلن دهانه تنگ 2000ml ریال 90,000
91. ارلن دهانه تنگ 3000ml ریال 220,000
92. ارلن دهانه تنگ 5000ml ریال 250,000
93. بشر کوتاه 25ml ریال 10,000
94. بشر کوتاه 50ml ریال 12,500
95. بشر کوتاه 100ml ریال 13,500
96. بشر کوتاه 150ml ریال 16,000
97. بشر کوتاه 250ml ریال 16,000
98. بشر کوتاه 400ml ریال 20,000
99. بشر کوتاه 600ml ریال 23,000
100. بشر کوتاه 800ml ریال 24,000
101. بشر کوتاه 1000ml ریال 39,000
102. بشر کوتاه 2000ml ریال 77,000
103. بشر کوتاه 3000ml ریال 180,000
104. بشر کوتاه 5000ml ریال 270,000
105. قيف ايمهيوف ساده SIMAX 1000ml ریال 1,050,000
106. قيف ايمهيوف شيردار SIMAX 1000ml ریال 1,700,000
107. مخزن بورت رنگی 2500ml ریال 20,000
108. مخزن بورت سفید 2500ml ریال
109. دسیکاتور 15 سانت شیردار ساخت چین 230.000ریال
110. دسیکاتور 24 سانت شیر دار ساخت چین 480.000 ریال
111. دسیکاتور 24 ساده ساخت چین 399.000 ریال
112. دسیکاتور 24 سانت شیر دار ساخت SIMAX زیماکس 1.440.000ریال
113. پیکنومتر 25 میلی لیتری ساده ساخت ایران با کیفیت عالی 98.000ریال
114. پیکنومتر 25 میلی لیتری ترمومتر دار ساخت براند آلمان BRAND 980.000ریال
115. پوار پیپت 3 راهه ساخت آلمان ایزولب 54.000ریال
116. پوار بورت اتوماتیک آلمان 47000ریال
117. سری کامل شیشه آلات هضم و تقطیر کجلدال ساخت ایران 330.000ریال
118. سری کامل شیشه آلات سوکسله تقطیر ساخت ایران 330.000ریال
119. سنگ جوش (پرل ) آلمانی در انواع سایز ها 100 گرمی 23.000ریال
120. کارتوش آلمانی ساخت MN بسته 10 عددی 330.000ریال
121. لوله آزمایش 16*100 دربدار ساخت آلمان 8800ریال
122. لام 72 عددی چین 8900ریال
123. پلیت (پتری دیش ) 6 سانت پلاستیکی استریل بسته 1280 عددی925.000ریال
124. پلیت (پتری دیش ) 8 سانت پلاستیکی استریل بسته 1180 عددی925.000ریال
125. سل (کوت) شیشه ای دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1*4.5سانتی متر ساخت دابی تک آلمان 128.000ریال
126. سل (کوت) کوارتز دستگاه اسپکتروفوتومتر 1*1*4.5سانتی متر ساخت دابی تک آلمان 780.000ریال
127. انواع لاکتودانسیتو متر و ترمو لاکتودانسیتو متر ساخت ELLA فرانسه و LUDWIG SCHNIDER آلمان
128. انواع ترمومتر فرانسوی ساخت ELLA با استاندارد ASTM
129. تانک کروماتوگرافی 220*220*130 مناسب جهت پلیت های سایز 20*20 ساخت آلمان 3.100.000ریال
130. نوار چسب تست اتوکلاو ساخت انگلستان 1 حلقه 54.000ریال
131. مگنت کش تفلونی ساخت آلمان 25 سانتی 230.000ریال
132. مگنت کش تفلونی ساخت آلمان 45 سانتی 430.000ریال
133. مگنت روکش تفلون استوانه ای شکل 1.5سانت آلمان 34.000ریال
134. مگنت روکش تفلون استوانه ای شکل 3 سانت آلمان 44.000ریال
135. مگنت روکش تفلون استوانه ای شکل 4 سانت آلمان 54.000ریال
136. مگنت روکش تفلون ضربدری (کراس ) شکل 4 سانت آلمان 134.000ریال
137. ساخت شیشه آلات سفارشی با بهترین کیفیت و بهترین مواد اولیه از جنس پیرکس
138. بمب کالریمتری
139. انواع دانسیتومتر شیشه ای سه شاخه و دو شاخه مطابق نمونه خارجی
140. دستگاه کلونجر
141. انواع شیشه گازشور
142. انواع ست تقطیر و هضم سفارشی
143. ترمو راکتور
144. انواع رابط – روداژدار کردن کلیه شیشه آلات – دربدار کردن شیشه آلات پیرکس – نصب رابط خلا بر روی انواع ظروف شیشه ای آزمایشگاهی
145. ساخت انواع مبرد ساده و روداژ دار – مبرد حبابدار – مارپیچ ساده و دوبل – مبرد رفلاکس – کندانسور پیرکس جهت دستگاههای آبمقطر گیری و سوکسله
146. ست کامل سوکسله – ست کامل هضم و تقطیر ماکروکجلدال ده قطعه ای
لیست کامل شیشه آلات آزمایشگاهی شرکت اسکو مبنا به همراه کاتالوگ و تصویر کالاها همراه با قیمت
لیست کامل مواد شیمیایی مرک المان همراه با قیمت
لیست محیط های کشت وارداتی از کمپانیهای معتبر همراه با قیمت
و همراه با لیست دستگاههای وارداتی و تولید داخل همراه با کاتالوگ و قیمت بصورت لوح فشرده آماده ارسال بصورت رایگان

از تاریخ انقضای این آگهی 199 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

اطلاعات آگهی دهنده

نام: بابک مسیحی مشاهده اطلاعات آگهی دهنده


برای ارسال پیام به آگهی دهنده کلیک کنید


موبایل: 09122069404


تلفن: 88516165


زمان تماس: 8 صبح تا 2 بعدازظهر


ایمیل:


یاهو: ----


آدرس: سهروردی شمالی - خیابان بسطامی - پلاک 29

اطلاعات آگهی

کد آگهی: 29626


دسته بندی: صنعتي » مواد شيميايي


موقعیت آگهی:تهران » همه شهر ها


وبسایت: -----


تعداد بازدید: 160


قیمت: بروز


تاریخ درج: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴


تاریخ بروز رسانی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴


نظر خود را ارسال کنید

[نظر شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.]


آگـهـی هـای ویژه گــروه صنعتي
6
قالب-فلزی-بتن--قالب-گرد-و-منهول--قالب-ساختمانی قالب فلزی بتن ، قالب گرد و منهول ، قالب ساختمانی

سازه صنعت کوپالتولید و تامین کنندهقالب فلزی بتن ، قالب گرد و منهول ، قالب ساختمانی و متعلقاتتونل فرم, تونلی و ...

ایرج جباری 021-66028518
5
خرید-و-فروش-انواع-پروسس-تانک-شیر خرید و فروش انواع پروسس تانک شیر

فروش انواع پروسس تانک شیر

5
اتصالات-فشار-قوی-ایرانی-و-خارجی اتصالات فشار قوی ایرانی و خارجی

تامین کننده تجهیزات صنعتی و ساختمانی

محمد آقایان 02136611598-33967097-33967217
5
تامین-قطعات-الکترونیکی-و-pcb-در-افرانیک تامین قطعات الکترونیکی و PCB در افرانیک

تامین کننده قطعات الکترونیک و PCB

afranik 66064515
1
قفل-دیجیتال-شرکت-بازرگانی-کارن قفل دیجیتال شرکت بازرگانی کارن

گروه بازرگانی کارن اولین و بزرگترین وارد کننده انواع قفل های دیجیتال از کره جنوبی.

karenddl 88202561-88202562
1
خم-لوله-خم-پروفيل-پانچ-لوله--پانچ-پروفيل-فولادي-استيل-الومينيوم-cn خم لوله خم پروفيل- پانچ لوله - پانچ پروفيل فولادي- استيل- الومينيوم cn

خم لوله خم پروفيل- پانچ لوله - پانچ پروفيل فولادي- استيل- الومينيوم cnc

نماد اعتماد
مارا درگوگل محبوب کنید
 
پشتیبانی آگهی90 پرچم ایران