• پشتیبانی: 8647 - 269 - 0914

ok اسیلوسکوپ, سیگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر   Advertising

همه استان ها

کد آگهی: 29389

ck تصاویر آگهی

ck توضیحات آگهی

از تاریخ انقضای این آگهی 865 روز گذشته است. ممکن است اطلاعات آگهی معتبر نباشد.

اسیلوسکوپ, سیگنال ژنراتور, اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر
فروش اسیلوسکوپ آنالوگ, فروش اسیلوسکوپ دیجیتال, Osciloscope ,
انواع اسیلوسکوپ های دیجیتال از کمپانی های: گودویل تایوان, GW instek تایوان، ریگول چین, RIGOL چین، هامگ , HAMEGآلمان،تکترونیکس, Tektronix امریکا، اجیلنت, Agilent
اسیلوسکوپ DS-1022C ، رنج فرکانسی 25مگاهرتز، 2 کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1022CD،رنج فرکانسی 25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1042CD ،رنج فرکانسی 40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1052E ،رنج فرکانسی 40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1062CD ،رنج فرکانسی 60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1064B ،رنج فرکانسی 60 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1062CA ،رنج فرکانسی 60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1102E ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1104B ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1204B ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1102CA ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1202CA ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1302CA ،رنج فرکانسی300 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-1022 ،رنج فرکانسی25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-5152 M ،رنج فرکانسی150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-1042،رنج فرکانسی40 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-1062 ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-1102 ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-2062 ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-2064 ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-2102 ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-2104 ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-2102 ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-2104 ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-2204 ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ TDS-1002B ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ TDS-1012B ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ TDS-2002B ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ TDS-2012B ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ TDS-2014B ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ TDS-2022B ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ TDS-2024B ،رنج فرکانسی200 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ HMO-3522 ،رنج فرکانسی350 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ HMO-3524،رنج فرکانسی350 مگاهرتز، 4کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1052D ،رنج فرکانسی50 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-1062A ،رنج فرکانسی60 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1102D ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، لاجیک آنالایزر
اسیلوسکوپ GDS-1102A ،رنج فرکانسی100 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، SD Card
اسیلوسکوپ GDS-1152A ،رنج فرکانسی150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار، FFT و FFT RMS
اسیلوسکوپ DS-5152 MA ،رنج فرکانسی150 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ DS-1022CD،رنج فرکانسی25 مگاهرتز، 2کانال، حافظه دار
اسیلوسکوپ GDS-122 ،اسیلوسکوپ دستی
انواع اسیلوسکوپ های آنالوگ از کمپانی های: گودویل, GW instek تایوان،ماتریکس, Matrixچین،مگاتک, Megatek تایوان, پروتک, Protek کره, پینتک, Pintek , اسکورت, Scort , هامگ, Hameg
اسیلوسکوپ EAS-400 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی40 مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ PS-355 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی40 مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ, FS-404 اسیلوسکوپ آنالوگ ،رنج فرکانسی40 مگاهرتز، 2کانال ، فانکشن
اسیلوسکوپ GOS-652G , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی50مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ GOS-653G , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی50مگاهرتز، 2کانال، Delay
اسیلوسکوپ PS-600 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی60مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ PS-605 ،رنج فرکانسی60مگاهرتز، 2کانال، Delay
اسیلوسکوپ PS-1000 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ PS-1005 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال، Delay
اسیلوسکوپ HM-1500-2 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی150مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ GOS-6112 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال، Delay، Cursor
اسیلوسکوپ GOS-6103C , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی100مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر
اسیلوسکوپ GOS-6200 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی200مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر
اسیلوسکوپ HM-2005-2 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی200مگاهرتز، 2کانال، Delay، فرکانس متر
اسیلوسکوپ HM-400 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی40مگاهرتز، 2کانال، Autoset
اسیلوسکوپ HM-504-2 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی50مگاهرتز، 2کانال، فرکانس متر ،Delay
اسیلوسکوپ MOS-620CH , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی20مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ GOS-630FC , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی30مگاهرتز، 2کانال،فرکانس متر
اسیلوسکوپ EAS-600 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی60مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ , MS-200 اسیلوسکوپ آانالوگ،رنج فرکانسی20مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ GOS-635G , اسیلوسکوپ آنالوگ ،رنج فرکانسی30مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ 6502A , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی20مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ MOS-640 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی40مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ GOS-620 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی20مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ EAS-200 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی20مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ PS-350 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی40مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ PS-205 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی20مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ PS-300 , اسیلوسکوپ آنالوگ،رنج فرکانسی30مگاهرتز، 2کانال
اسیلوسکوپ آنالوگ , اسیلوسکوپ دیجیتال, Osciloscope , اسپکتروم آنالایزر, Spectrum Analyzer , سیگنال ژنراتور, Signal Generator , فانکشن ژنراتور, Function Generator , منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منبع تغذیه,پاورساپلای, فرکانس متر , کانتر, تستر ولتاژ , برنامه ریز آی سی –جعبه ابزار-تستر گاز سنجش توالی فاز, RSTتستر, پراپهای های ولتاژ, خازن سنج, اسیلوسکوپ دستی, اسیلوسکوپ پرتابل, اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 70مگاهرتز, اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ, کارت اسکوپ, منبع تغذیه سوئیچینگ, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منع تغذیه دوبل, اسیلوسکوپ دستی 20مگا هرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور, لاجیک آنالایزر , اسپکتروم آنالایزر, نت ورک آنالایزر , اسیلوسکوپ با صفحه لمسی, اسیلوسکوپ با صفحه تاچ اسکرین, سیگنال ژنراتور, سیگنال آنالایزر,شرکت صائن, کمپانی OWON
لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه نمائید
تلفن تماس:021-88936611
همراه: 09124801951
09127095694
آدرس: تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول

ck جزئیات آگهی

موبایل
09124801951
تلفن
021-88936611
زمان تماس
8 صبح تا 2 بعدازظهر
آدرس :
تهران-بلوار کریم خان زند- خیابان حافظ-جنب پل اول – پلاک 408 طبقه اول
کد آگهی
29389
دسته بندی
لوازم » لوازم مهندسي
موقعیت آگهی
همه استان ها
تعداد بازدید
423
تاریخ درج
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
تاریخ بروز رسانی
۱۳۹۶/۱۰/۱۳
ایمیل
saen_co@yahoo.com

ck کلمات کلیدی

ck آگهی دهنده


موبایل
09124801951
ایمیل
saen_co@yahoo.com